Зургийн хэмжээ

Заавар 2: Нийтлэлд байрших зургийн хэмжээ,  нийтлэлийн толгойн дэвсгэр зураг сонгох Блог сайтад байрших зураг нь дараах хэмжээтэй байх шаардлагатай. […]

Бүртгүүлэх заавар

Заавар 1: Нийтлэлчээр бүртгүүлэх, нийтлэл байршуулах Манай блог нь зөвхөн Аялал жуучлал, Амралт чөлөөт цаг, Боловсрол, Танин мэдэхүй, Фото агшин, […]